مجوز فعالیت سایت موبایل مرکزی

سایت موبایل مرکزی به آدرس mobilemarkazi.com در مرکز توسعه تجارت الکترونیکی (اینماد) و همچنین سامانه مرکز فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال (ساماندهی) ثبت گردیده است. جهت اطمینان از مجوزهای دریافتی روی هرکدام کلیک کرده، تا وارد سایت وزارت صنعت و معدن و همچنین سایت ساماندهی

صاحب امتیاز سایت موبایل مرکزی شرکت “فن گستران آرتا فرتاک” به شماره ثبت 65201 و شناسه ملی 14009316833 میباشد.

نکته : تمامی زیردامنه های سایت موبایل مرکزی، پیرو از دامنه اصلی با مجوزهای فعالیت میباشد.

 

نماد اعتماد الکترونیکی (موبایل مرکزی)
مجوز صنعت، معدن و تجارت موبایل مرکزی———————————————————-

نشان ملی ثبت رسانه های دیجیتال (موبایل مرکزی)

کد شامد رسانه های دیجیتال : 1-2-771387-65-0-1
logo-samandehi